Stölder av verktyg

Verktyg och maskiner har mycket höga avskrivningsnivåer från försäkringsbolagens sida och även hög självrisk. Stölder innebär därför stora kostnader för byggföretagen. Stölder av verktyg och maskiner innebär också ofta stopp i produktionen,...

Stöldmärkning dator

Nordisk stöldmärkning lanserar ett nytt stöldmärkningssystem för datorer, IT produkter, mobiler och övrig teknik. En permanent stöldskyddsmärkning som ej går att avlägsna utan åverkan på det märkta föremålet har avskräckande och stöldskyddande...