Stölder av verktyg

Verktyg och maskiner har mycket höga avskrivningsnivåer från försäkringsbolagens sida och även hög självrisk. Stölder innebär därför stora kostnader för byggföretagen. Stölder av verktyg och maskiner innebär också ofta stopp i produktionen, vilket ofta får stora konsekvenser ekonomiskt.

Stölder ett vanligt problem på arbetsplatser

De flesta företag som hanterar verktyg i sin verksamhet upplever att stölder av verktyg är ett återkommande problem ute på arbetsplatserna. Genom att märka verktygen med till exempel Idamex märksystem får verktygen en permanent stöldskyddsmärkning som ej går att plocka den utan kraftig åverkan på det märkta föremålet.

Stoppa stölder av verktyg

Att stoppa alla stölder av verktyg är nog en omöjlig uppgift. Däremot vet vi att risken för stölder minskar avsevärt när verktygen är stöldmärkta. Föremålen blir svårare att sälja vidare och därmed inte lika intressanta att stjäla. En annan fördel är att upphittade verktyg kan återlämnas till er. Ett tips är att märka verktygen med ert företagsnamn.