Hur fungerar stöldmärkning?

En etikett med Idamex Stöldmärkning och kontaktuppgifter klistras fast på ytan av varan som ska stöldmärkas. Etiketten går inte att få bort utan att göra åverkan av varan. Etiketten har ett unikt nummer som läggs in i en databas där varans namn, serienummer, placering m.m anges. På så vis får du både stöldmärkning som förhindrar stölder och dessutom en god inventariekontroll i organisationen.

Tillfället gör tjuven

Det är nog så att tillfället kan göra att datorer, teknik och verktyg stjäls. Ett företag med fina datorer, bärbara datorer i offentlig miljö, en stunds glömska och vips så är datorn borta. Stöldmärkning förhindrar inte alla stölder, men nog så många och dessutom kan kvarglömda saker, tack vare stöldmärkningen, återlämnas till sin ägare