Stölder av verktyg

Verktyg och maskiner har mycket höga avskrivningsnivåer från försäkringsbolagens sida och även hög självrisk. Stölder innebär därför stora kostnader för byggföretagen. Stölder av verktyg och maskiner innebär också ofta stopp i produktionen,...